วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คำสอนของหลวงพ่อ (ต่อ1)

ต้องทราบไว้เสมอว่า คนที่เกิดมานี่ มีต้นกรรมไม่เสมอกัน
คนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ ระดับคือ๑) คนฉลาดมาก ที่ทำบุญไว้เต็มแล้ว มีบารมีครบถ้วนเพียงแนะนำแต่หัวข้อย่อยๆก็บรรลุมรรคผลทันที


๒) บางพวกปัญญาบารมีหย่อนนิดหน่อย พออธิบายก็บรรลุมรรคผล


๓) บางพวกพอแนะนำให้เข้าใจในกุศลเบื้องต้นได้ แต่เอาบรรลุมรรคผลไม่ได้
 
๔) พวกสุดท้าย เป็นพวกเหลือขอ พูดไม่รู้เรื่อง อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษ หมดทางแนะนำคนในโลกแบ่งออกเป็น ๔ พวกอย่างนี้ ลูกจงอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเราเสมอไป การแนะนำเป็นของดี แต่อย่าเอาใจเข้าไปผูกพัน ถือว่าบอกปล่อย เขาทำตามก็ดี ไม่ทำตามก็ช่าง เอาตัวเรารอดเป็นการพอแล้ว ปล่อยเขา เขาจะคิดจะพูด จะทำอย่างไร อย่าสนใจเป็นอันขาด.

แหล่งที่มา  :  เวปไซค์วัดท่าซุง

บ้านอิ่มบุญ

บ้านอิ่มบุญ
กลับหน้าหลัก